O FIRMIE

Firma deweloperska HSD INWESTYCJE powstała w styczniu 2005 r. Naszym celem jest planowanie, przygotowanie, realizacja i komercjalizacja inwestycji. Od początku działalności skupiliśmy się na branży budowlanej. Zajęliśmy się realizacją mieszkań w domach wielorodzinnych oraz budynków biurowo – usługowo – handlowych.

NASZE INWESTYCJE

Do tej pory zrealizowaliśmy wiele nowoczesnych i funkcjonalnych projektów w branży nieruchomości, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo inwestycyjne. Nasze inwestycje powstają w dobrych lokalizacjach. Oferujemy komfortowe i wygodne mieszkania, które można indywidualnie dostosować do swoich potrzeb oraz urządzić według własnego projektu, bez potrzeby remontu. Nasze funkcjonalne i praktyczne budynki usługowe to dobra przestrzeń do prowadzenia własnej działalności.

PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE

Równie ważne jak dobry projekt i udana realizacja są pewność i bezpieczeństwo inwestycji. Decydując się na współpracę z nami, mogą Państwo polegać na naszej rzetelności i wiarygodności.

HSD INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. działa jako kontynuacja firmy HSD INWESTYCJE Siwiec Hieronim. Na rynku działamy jako GRUPA HSD, w skład której wchodzą firmy: HSD INWESTYCJE, HSD PLUS INWESTYCJE, HSD CHAŁUPKA, HSD INWESTYCJE (2) oraz HSD&ARROW.

Dla poprawy bezpieczeństwa finansowania realizacji poszczególnych inwestycji i odpowiedniego zabezpieczenia wkładu finansowego kupujących nieruchomość, inwestycje GRUPY HSD są realizowane poprzez powoływane w tym celu spółki celowe.

Najnowsze podmioty, które powstały w 2014 roku to spółka HSD ARROW KM Development Sp. z o.o. S.K., oraz HSD ARROW Sp. z o.o. S.K. Wieloletnie doświadczenie firmy HSD Inwestycje w zakresie realizacji projektów budynków oraz doświadczenie nowego wspólnika w zakresie usług budowlanych i handlu doprowadziło do powstania spółek, które zajmują się najnowszymi inwestycjami: w Kielcach przy ulicy Kryształowej (HSD ARROW KM DEVELOPMENT Sp. z o.o. S.K.) oraz w Krakowie przy ulicy Trybuny Ludów (HSD ARROW Sp. z o.o. S.K.).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Wysoka jakość wykonania, terminowość realizacji inwestycji, nowoczesna stylistyka i wysoka funkcjonalność naszych budynków spowodowały, że zostaliśmy wyróżnieni licznymi nagrodami:

2009 – Skrzydła! Budowa osiedla na Wrzosach ul Kochanowskiego
2010 - Srebrny Żuraw osiedle Na Wrzosach I etap
2011 – Lider Regionu kategoria budownictwo mieszkaniowe
2011- Złoty Żuraw obiekty handlowe i usługowe za budynek w Kielcach przy ulicy Małej i Kapitulnej.
2012 – Lider Regionu kategoria budownictwo mieszkaniowe
2013 – Lider Regionu kategoria budownictwo mieszkaniowe
2014 – Skrzydła! Budowa osiedla „Apartamenty na Ślichowichach”
2015 – Skrzydła! Inwestycja mieszkaniowa „Apartamenty ŻŁota”
2016 – Skrzydła! Inwestycja mieszkaniowa „Kryształowa Residence”

NASZE MOTTO

Najlepszy stosunek jakości do ceny na rynku!

HSD W LICZBACH:

70 000 m2 sprzedanych mieszkań
12 lat na rynku
13 zrealizowanych inwestycji
11 inwestycji w przygotowaniu/realizacji

x

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających
z nowych przepisów informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HSD INWESTYCJE (2) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Mała 18, 25-012 Kielce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000516033, NIP:9591957058, Regon: 260779677.

telefon: 41 346 32 34, zwana dalej „Spółką”.

 1. Spółka przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
 • przedstawienia ofert Spółki, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy HSD
  i podmiotów współpracujących ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
 • zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
 • realizacji przez Spółkę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
 • marketingu, w tym promocji inwestycji realizowanych przez Spółkę lub spółki z Grupy HSD lub podmiotów współpracujących ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością,
  w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane dotyczące spółek z Grupy HSD oraz podmiotów współpracujących ze Spółką są dostępne w siedzibie Spółki.

 1. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Spółkę:
 • podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Spółki danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • agentom Spółki, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży nieruchomości Spółki lub organizującym akcje marketingowe,
 • podmiotom obsługującym systemy informatyczne Spółki,
 • podwykonawcom inwestycji realizowanych przez Spółkę,
 • podmiotom świadczącym Spółce usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Spółki,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • spółkom z Grupy HSD i podmiotom współpracującym ze Spółką, w związku
  z inwestycjami i usługami oferowanymi przez te podmioty.

Informacja o podmiotach dostępna jest w siedzibie Spółki.

 1. Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać, że w czasie trwania umowy Spółka zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,
 • przez czas obowiązywania umowy zawartej ze Spółką, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku
  z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych
  w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Spółka kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie
  i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w ust. 4 powyżej, dla:
 • zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką,
 • otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Spółkę, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy HSD i podmiotów współpracujących ze Spółką, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Spółkę w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 2. Zasady opisane w niniejszym dokumencie będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdzie Pani/Pan na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276.